Cene šolskih obrokov

Sporočamo vam, da smo na Svetu zavoda OŠ Selnica ob Dravi dne 23. 9. 2020 sprejeli sklep glede dviga cen za prehrano, in sicer za 0,20 € (za vse obroke v šolski kuhinji razen za dopoldansko malico za otroke).

Vzroki: dvig cen živil v Sloveniji, koronačas (kuhinja je bila 40 dni zaprta) in višje cene obrokov, saj sedaj uporabljamo bolj kakovostna živila v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Za vsa vprašanja v zvezi s prehrano se obračajte na našo organizatorico: barbara.ozbic@os-selnica.si.

Zunanji abonenti ste še vedno vabljeni, da se naročite na naša kosila.

OBROK CENA (€)
malica 0,80
kosilo 1. razred 1,86
kosilo od 2. do 4. razreda 2,37
kosilo od 5. do 9. razreda 2,76
popoldanska malica 1,08
malica za zaposlene (z 9,5 % DDV) 1,93
kosilo za zaposlene in zunanje odjemalce (z 9,5 % DDV) 5,18
kosilo za zaposlene, ki jedo v šoli (z 9,5 % DDV) 4,17