Delo za učence v času zaprtja šole

 

Spoštovani starši in učenci!

 

Tokrat vam tudi uradno sporočamo, da bo šola nadaljnjih štirinajst dni zaprta zaradi epidemije v zvezi s koronavirusom. Strokovni delavci šole smo danes sprejeli sklep, da v času zaprtja šole omogočimo učencem delo na daljavo.

Do ponedeljka, 16. 3. 2020, bodo učitelji pripravili tedenske vsebine dela za posamezni razred in predmet. Učenci morajo opraviti načrtovano delo v tekočem tednu, dnevna razporeditev je prosta izbira.

Učencem 1.–4. razreda in učencem 1.–5. razreda s podružnic bodo učiteljice poslale navodila za delo preko Lopolisa in elektronskih naslovov staršev. Starše že sedaj naprošamo za pomoč pri predaji navodil in po potrebi tudi pomoč in kontrolo pri izvedbi dela.

Učenci 5.–9. razreda bodo dostopali do učnih vsebin preko E-učilnice, ki bo od ponedeljka dalje objavljena na naslovnici šolske spletne strani. Za uporabo vsebin ne bo potrebna predhodna prijava, temveč le klik na razred in predmet.

Prvi teden dela doma bo namenjen predvsem utrjevanju in ponavljanju znanja. Večinoma bo delo naravnano tako, da bodo učenci zapisovali vaje oz. snov v zvezke in delovne zvezke. Zapisano in rešeno snov ter drugo opravljeno delo bodo učenci pregledali skupaj z učitelji posameznih predmetov, ko se vrnemo v šolo. V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi z učnim delom bodo učitelji na voljo preko elektronskih naslovov, ki jih najdete tudi na tej povezavi: https://osselnica.splet.arnes.si/elektronski-naslovi-strokovnih-delavcev/

Vse starše naprošamo, da spodbujate otroke za delo, da bi tako v danih razmerah lahko pridobili čim več znanja. Trenutno bivanje doma namreč niso počitnice.

 

V primeru kakršnih koli drugih vprašanj se lahko starši obrnete na ravnateljico (manja.kokalj@os-selnica.si) ali pomočnico ravnateljice (maja.vacun@os-selnica.si).

 

Želimo vam mirne in predvsem zdrave prihajajoče dni. O vseh aktualnih informacijah v zvezi z učnim delom doma ali v šoli vas bomo sproti obveščali.