Dodatna razlaga učencem v šolskem letu 2017/18

Ime in priimek učitelja
Dan, čas Prostor
Mojca AUGUŠTIN torek, 730–815  učilnica TJA (302)
Karmen BARON četrtek, 1430–1515  učilnica MAT (201)
Daniela BUGARIN četrtek, 1150–1235 učilnica 1. A (211)
Simona  GAJSER torek, 1100–1145 učilnica 1. A (211)
Erika GERMIČ četrtek, 730– 815  učilnica TJA (302)
Zdenka GRADIŠNIK sreda, 1010–1055  učilnica 4. A (312) ali kabinet 2. VIO
Mateja GRUM sreda, 1255–1340  učilnica 5. B (203)
Zlatka HARTMAN četrtek, 730–815 učilnica MAT (202)
Eva HRIBERŠEK torek, 1150–1235 učilnica 1. A (211)
Franc JAKOŠ četrtek, 730–815  računalniška učilnica
Nataša JAVORNIK četrtek, 1240–1325 učilnica Gradišče na Kozjaku
Tajda KOCIPER torek, 730–815  kabinet OPB
Manja KOKALJ sreda, 1255–1340 učilnica BIO (102)
Maja KOSMAČIN sreda, 1010–1055  kabinet OPB
Danijela KRAMPL torek, 1255–1340   učilnica TJA (304)
Božena KREUH torek, 1345–1430  učilnica SLJ (301)
Tanja LAŠIČ petek, 1150–1235  učilnica 2. A  (209)
Katja LEP sreda, 1210–1255 učilnica Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Jerneja LISJAK torek, 1150–1235 kabinet defektologinje
Blaž LOVRIČ torek, 1100–1145 učilnica KEM (104)
Alenka MALJEVAC petek, 1150–1235 učilnica 2. B (210)
Stanislava NIDORFER sreda, 1255–1340  učilnica FIZ (105)
Damjana OČKO torek, 730–815 učilnica Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Uroš OZMEC ponedeljek, 730–815 učilnica TIT (002)
Polonca PERKUŠ ponedeljek, 910–955 učilnica 1. B (212)
Suzana PLOŠNIK torek, 730–815 učilnica FIZ (105)
Marija PUPAHER sreda, 730–815 učilnica MAT (201)
Viktorija PUPAHER sreda, 1300–1345  učilnica Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Zvonka REPNIK sreda, 1240–1330 učilnica Gradišče na Kozjaku
Andreja ROBIČ  ponedeljek, 730–815  učilnica 4. B (313)
Mojca STRAŠEK četrtek, 730–815  učilnica 3. B (309) 
Emica ŠKRINJAR ponedeljek, 730–815  učilnica ZGO (206)
Marinka ŠOBER četrtek, 1100–1145  učilnica GUM (003) 
Jitka ŠTUMPER po dogovoru  telovadnica
Tija TINAUER sreda, 730–815  učilnica 4. A (312) 
 Ksenija TRIPKOVIČ  petek, 1255–1340  učilnica TJA (303)
Urška VERHOVČAK sreda, 1255–1340 kabinet 2. VIO
Andrej VIHER petek, 730–815 telovadnica
Barbara VINKO četrtek, 730–815 učilnica 3. A (213)
mag. Oto VOGRIN petek, 730–815 učilnica LUM (204)
Barbara VOLMAJER torek, 1150–1235  učilnica JV/VV (101)