Dodatna razlaga učencem v šolskem letu 2018/19

Ime in priimek Dan, čas Prostor
Mojca AUGUŠTIN ponedeljek, 730–815  učilnica TJA (302)
Karmen BARON petek, 1430–1515  učilnica MAT (201)
Barbara BEDJANIČ sreda, 730–815  učilnica 1. A (211)
Daniela BUGARIN četrtek, 730– 815  učilnica 2. B (210)
Simona  GAJSER ponedeljek, 1100–1145 učilnica 1. A (211)
Erika GERMIČ torek, 730–815  učilnica TJA (302)
Zdenka GRADIŠNIK sreda, 1100–1145 kabinet 2. VIO
Mateja GRUM ponedeljek, 1255–1340 učilnica 5. B (203)
Zlatka HARTMAN četrtek, 730–815  učilnica MAT (202)
Eva HRIBERŠEK petek, 730–815  učilnica 2. A (209)
Franc JAKOŠ četrtek, 730–815  računalniška učilnica
Nataša JAVORNIK sreda, 1150–1235  učilnica Gradišče na Kozjaku
Tajda KOCIPER četrtek, 1255–1340 kabinet OPB
Manja KOKALJ četrtek, 1255–1340 učilnica BIO (102)
Ksenija KOROŠEC sreda, 1150–1235  kabinet OPB
Maja KOSMAČIN četrtek, 1255–1340   kabinet 1. VIO
Danijela KRAMPL sreda, 1255–1340   učilnica TJA (304)
Božena KREUH torek, 1250–1335 učilnica SLJ  (301)
Hermina LADINEK torek, 730–815  kabinet socialne delavke
Tanja LAŠIČ četrtek, 1255–1340   kabinet 1. VIO
Katja LEP petek, 1010–1055  učilnica Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Jerneja LISJAK ponedeljek, 730–815  kabinet inkluzivne pedagoginje
Blaž LOVRIČ torek, 730–815 učilnica KEM (104)

Alenka MALJEVAC

(Rahela NIDORFER)

ponedeljek, 1150–1235  kabinet OPB
Stanislava NIDORFER sreda, 1255–1340 učilnica MAT (201)
Damjana OČKO petek, 1100–1145 učilnica Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Uroš OZMEC ponedeljek, 1100–1145 učilnica TIT (002)
Polonca PERKUŠ petek, 910–955 učilnica 1. B (212)
Suzana PLOŠNIK sreda, 730–815 učilnica FIZ (105)
Marija PUPAHER torek, 1255–1340 učilnica LUM (204)
Viktorija PUPAHER sreda, 1210–1255  učilnica Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Zvonka REPNIK sreda, 1240–1325 učilnica Gradišče na Kozjaku
Katja REPOLUSK torek, 1255–1340 kabinet psihologinje
Andreja ROBIČ četrtek, 730–815 učilnica 4. A (313)
Mojca STRAŠEK četrtek, 730–815 učilnica 1. B (212)
Emica ŠKRINJAR ponedeljek, 730–815  učilnica ZGO (206)
Marinka ŠOBER sreda, 1345–1430 učilnica GUM (003)
Jitka ŠTUMPER torek, 1345–1430 telovadnica
Tija TINAUER sreda, 730–815 učilnica 4. B (312)
Ksenija TRIPKOVIČ torek, 1255–1340 učilnica TJA (303)
Maja VAČUN četrtek, 730–815 knjižnica
Urška VERHOVČAK četrtek, 1255–1340  kabinet 2. VIO
Andrej VIHER torek, 1150–1235 telovadnica
mag. Oto VOGRIN četrtek, 730–815 učilnica LUM (204)
Barbara VOLMAJER torek, 1150–1235 učilnica JV/VV (101)