Izbira neobveznih izbirnih predmetov za šol. leto 2023/24 (3.-5. razred)

 

Spoštovani starši, dragi učenci!

 

Osnovna šola mora poleg obveznih predmetov ponuditi učencem 4., 5. in 6. razreda tudi pouk iz neobveznih izbirnih predmetov (Zakon o OŠ, 20. a člen), ki pomenijo razširjen program šole.

Predmeti so za učence neobvezni, kar pomeni, da jih ni potrebno izbrati. Izberejo jih le tisti, ki bi želeli svoje znanje in/ali veščine širiti na želenih področjih. V kolikor se starši skupaj z otrokom odločite, da bo le-ta obiskoval katerega izmed neobveznih izbirnih predmetov, postane ta predmet zanj/o obvezenpomeni, da ga mora redno obiskovati vse šolsko leto in bo iz znanja, pridobljenega pri predmetu, tudi ocenjen/a. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, kar pomeni dva predmeta po 1 uro ali tuji jezik, ki se izvaja 2 uri tedensko.

Predmeti oz. področja, ki jim mora šola ponuditi, so: drugi tuji jezik, umetnost, računalništvo, šport, tehnika. Za vas smo pripravili opis posameznih predmetov, ki jih ponujamo učencem – ZLOŽENKA ZA NIP 2023/24.

Predlagamo, da vsebine skrbno preberete in se skupaj odločite, ali bo otrok obiskoval tudi neobvezne izbirne predmete. Izbiro predmetov označite na spletni prijavnici, ki ste jo prejeli po e-pošti, in sicer najkasneje do petka, 21. 4. 2023. 

V primeru morebitnih vprašanj ali težav se obrnite na pomočnico ravnateljice Majo Vačun: maja.vacun@os-selnica.si; 02 674 08 33/37.

 

 

Dostopnost