Izračun točk za vpis

IZRAČUN TOČK ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

 

 alt

V tabeli so navede najvišje možne ocene, ki jih v zadnjem triletju lahko prejmete za vpis v srednjo šolo. Ob koncu vsakega razreda poleg najvišje možne ocene (5) zapišite svoje zaključne ocene (točke), jih seštejte za posamezni razred, tako da boste ob koncu 9. razreda imeli svoj izračun (seštevek) točk.

 

 

7. razred

8. razred

9. razred

OŠ – predmeti

najvišje točke

moje ocene –točke

najvišje točke

moje ocene –točke

najvišje točke

moje ocene – točke

slovenščina

5

 

5

 

5

 

matematika

5

 

5

 

5

 

tuji jezik

5

 

5

 

5

 

likovna vzgoja

5

 

5

 

5

 

glasbena vzgoja

5

 

5

 

5

 

geografija

5

 

5

 

5

 

zgodovina

5

 

5

 

5

 

držav. vzg. in etika

5

 

5

 

/

/

fizika

/

/

5

 

5

 

kemija

/

/

5

 

5

 

biologija

/

/

5

 

5

 

naravoslovje

5

 

/

/

/

/

tehnika in tehnologija

5

 

5

 

/

/

športna vzgoja

5

 

5

 

5

 

SKUPAJ

55

 

65

 

55

 

SKUPAJ – najvišje točke = 175

SKUPAJ – moje ocene oz. točke =

 

 

 

Kdaj pride do omejitve vpisa?

Kadar število prijavljenih učencev tudi po koncu prenosa prijav bistveno presega število razpisanih mest. Takrat šola sprejme sklep o omejitvi vpisa za določen program in o tem obvesti vse prijavljene učence.

Če pride do omejitve vpisa, so sprejeti le kandidati, ki dosegajo dovolj točk.

V primeru, da se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se upoštevajo točke na NPZ in/ali točke po posebnih merilih določenih šol (npr. priznanja).

V primeru, da se vpisujete v programe, ki zahtevajo posebne nadarjenosti ali sposobnosti (športni oddelki gimnazij), morate kandidati najprej izpolnjevati te pogoje.