Rokovnik vpisa v srednje šole 2019/20

POTEK VPISA V SREDNJO ŠOLO

v šolskem letu 2019/20 za šolsko leto 2020/21

21. 10. 2019 Predavanje za starše učencev 9. razreda Vpis v srednjo šolo in štipendiranje.
november Karierna orientacija po razredih.
13. 11. (800-1900) Karierni sejem – Sejem poklicev in izobraževanja (Športna dvorana Ljudski vrt „Lukna“, Mladinska ul. 26, Maribor)
28. 11. 2019                    (1700–1830) Poklicni sejem Spoznavanje poklicev in srednjih šol skupaj z OŠ Janka Glazerja Ruše v KD Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi.
28. 11. 2019 Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva (prijave na: www.odkrijsvojtalent.si)
November–januar Individualni razgovori z učenci in starši glede nadaljnjega šolanja; možnost individualnega reševanja testa Kam in kako – KIK, interpretacija rezultatov eMFBT.
10. 2. 2020 Srečanje s starši učencev 9. razreda predstavitev Razpisa za vpis v srednjo šolo.
14. in 15. 2. 2020 Informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih (petek 9.00 in 15.00, sobota 9.00).
do 4. 3. 2020 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v programe s posebnimi vpisnimi pogoji ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športne oddelke gimnazij.
11.–21. 3. 2020 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja, spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke gimnazij.
do 2. 4. 2020 (vpis na naši šoli 24. ali 25. 3.) Prijava za vpis v srednjo šolo za leto 2019/20 (za določene programe priložiti potrdilo o opravljenem preizkusu nadarjenosti, potrdilo o psihofizičnih sposobnostih, potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev).
do 8. 4. 2020 Objava številčnega stanja prijav za vpis v srednjo šolo za leto 2019/20.
do 23. 4. 2020 Morebitni prenosi prijav.
do 27. 5. 2020 Obvestilo o omejitvah ali spremembah obsega razpisanih mest ter javna objava omejitev vpisa.

16.–19. 6. 2020

do 14. ure

Prinašanje dokumentov (zaključnih spričeval) za vpis na srednje šole in vpis na šolah brez omejitve.

Do 19. 6.: Izvedba 1. kroga izbirnega postopka; objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis kandidatov, ki so bili uspešni; seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv.

do 24. 6. 2020 Izvedba 2. kroga izbirnega postopka – prijava neizbranih kandidatov 1. kroga za 2. krog.
do 30. 6. 2020 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu.
do 31. 8. 2020 Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta.

 

Natančnejši koledar najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod rubriko delovna področja à direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih à srednješolsko izobraževanje à vpis v srednje šole (www.mizs.gov.si).

Koristne internetne povezave: