Mednarodni mesec šolskih knjižnic

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev oktobra vsako leto vabi šolske knjižničarje k praznovanju in promociji mednarodnega meseca šolskih knjižnic. Dejavnosti praznovanja so prepuščene individualnim izbiram knjižničarjev, vse pa so namenjene promociji šolskih knjižnic oz. promociji branja in dejavnosti, ki potekajo znotraj knjižnic in v povezavi z njimi.

Letošnje geslo je: Zakaj imam rad/a svojo šolsko knjižnico – “Why I Love My School Library”

“Geslo “Zakaj imam rad/a svojo šolsko knjižnico” poudarja samoreflektivno – čustveno komponento pomena šolskih knjižnic posameznikom in skupnostim. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju medosebnih kompetenc, spodbujanju k strpnosti s sprejemanjem drugačnosti in pri razvoju posameznikovega kritičnega mišljenja, šolski knjižničarji pa so pomemben člen med učencem, učitelji in starši s sodelovanjem pri medpredmetnem poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi.”

Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2018