Karierna orientacija

 

Karierna orientacija zajema svetovalno delo z učenci, svetovalno in posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole, svetovalno delo s starši, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in vodstvom šole. V okviru številnih predmetov spoznavanje poklicnega področja poteka znotraj pouka, svetovalna služba pa se s karierno orientacijo aktivno vključuje v delo z učenci od 7. razreda.

V 7. razredu je karierna orientacija bolj informativne narave, da se učenci spoznajo s tem področjem in dobijo najosnovnejše informacije. V 8. razredu učenci rešujejo test poklicnih interesov Kam in kako – KIK, ki nam je v pomoč pri kariernem svetovanju. Učenci se podrobneje seznanijo z vsemi institucijami in spletnimi stranmi, kjer lahko pridobijo koristne informacije. Zlasti aktivno pa karierna orientacija poteka v 9. razredu, ko se morajo učenci zaključnih razredov odločiti za nadaljnjo izobraževalno pot. Opravljeni so individualni svetovalni razgovori z učenci in starši. Za starše učencev 8. (mesec marec) in 9. (mesec oktober in februar) razreda pa je organizirano tudi predavanje.
V okviru karierne orientacije z učenci obiščemo srednje šole, vsako leto pa se v sodelovanju z OŠ Ruše organizira poklicni sejem (eno leto v Selnici in eno leto v Rušah). Na šoli imamo za to posebej namenjeno oglasno desko Poklicni kažipot, kjer učenci najdejo vse aktualne informacije, letake srednjih šol …