Prireditve, posebni dnevi in tedni v vrtcu

Ob posebnih dnevih in tednih teče življenje v vrtcu drugače kot vsak dan. Načrtujemo jih v tednu otroka, v prazničnem času v decembru, pred državnimi prazniki, v povezavi s posebnimi dnevi in tedni, ki jih načrtujejo v šoli, ter v sodelovanju z zunanjimi institucijami. Otroci se še posebej razveselijo dnevov, ki so namenjeni druženju z družinskimi člani in sodelovanju s starši. Za vse nas pa so zelo pomembne prireditve, namenjene predstavitvi našega dela.

Preberite si članke o dogodkih in prireditvah, v katerih sodelujemo skupaj, bodisi skupine v stavbi vrtca, skupine v šoli ali vsi skupaj, včasih pa se nam pridružijo tudi otroci iz podružničnih enot na Sv. Duhu na Ostrem vrhu in v Gradišču na Kozjaku.