Projekt EU@home

V projekt EU doma – Zbliževanje EU in mladih (EU@Home) smo se vključili v tem šolskem letu in poteka v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Gre za dvoleten projekt, osnovne šole pa bomo v njem sodelovale le eno leto.

Njegovi glavni cilji so:

  • zbliževanje mladih in Evrope,
  • opolnomočenje demokratične legitimnosti,
  • spodbujanje politične participacije med mladimi. 

Namen projekta je razviti inovativne in po meri narejene didaktične pristope za poučevanje EU vsebin bodočim volivcem. Glavna novost je zbliževanje mladih preko organiziranih predavanj gostujočih EU uradnikov, ki prihajajo iz Slovenije.

 

Obisk ge. Petre Hock (Evropski parlament) in ge. Mete Novak (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani)

 

Obisk direktorice Hiše evropske zgodovine – ge. TAJE VOVK van GAAL