PROJEKT PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA – AKTIVNOSTI

Izvajalka projekta Prva zaposlitev bo spremljala vzgojno-izobraževalno delo. Prav tako se bo vanj vključevala in s pomočjo mentorice načrtovala in izvajala vzgojno-izobraževalni proces v prvem starostnem obdobju. Načrtovala in izvedla bo pet obveznih praktičnih nastopov na posameznih področjih, ki so pogoj za prijavo k opravljanju strokovnega izpita. Sodelovala bo pri načrtovanju in izvedbi zaključne prireditve, se vključevala v izvedbo gibalno-športnega programa Modri sonček, sodelovala v obogatitvenih dejavnostih, ki se odvijajo v okviru vrtca (Kobanček pleše, Pevski zbor Kobanček, Pravljični četrtki, Čarobni lonček …), pri projektu Pravljični večer, likovnih natečajih ter sodelovala pri izvedbi tridnevnega vrtca v naravi (Vrtec v naravi na CŠOD Škorpijon). Po potrebi bo spremljala otroke ob različnih dejavnostih (lutkovni abonma, Tek podnebne solidarnosti, obiski knjižnic …) in nadomeščala odsotne strokovne delavce.

Prav tako se bo aktivno udeleževala pedagoških konferenc, sestankov strokovnega aktiva, srečanj študijske skupine ter izobraževanj za strokovne delavce v vrtcih.

Nina Hajnc,

izvajalka projekta Prva zaposlitev