PROJEKTI

V tej rubriki vam predstavljamo projekte, s katerimi v vrtcu doprinašamo h kakovostni rasti in trajnostnemu razvoju na področjih okoljske vzgoje, vzgoje za zdrav življenjski slog, razvoja predbralne pismenosti, medgeneracijskega in vseživljenjskega učenja.