PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 30. 9. 2016 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020.
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Na omenjen razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto vzgojiteljica začetnica. Na razpisu smo bili uspešni in 1. 12. 2016 zaposlili mlado vzgojiteljico začetnico. V okviru projekta smo zaposlili diplomirano vzgojiteljico predšolskih otrok Urško Mlakar.
Delo v projektu bo veš čas potekalo po predhodno pripravljenem načrtu usposabljanja. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na tej operaciji pa bo z istim zavodom sklenila novo pogodbo o zaposlitvi vsaj do 31. 1. 2018.

Naložbo financira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.