Šolska shema

SSSZ

Z delitvijo sadja in zelenjave, finančno podprto s strani Evropske unije, bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2017/18. Še naprej se bomo trudili dosegati osnovne cilje projekta, tj. spodbuditi porabo lokalne pridelave sadja in zelenjave ter povečati količino zaužitega sadja in predvsem zelenjave med našimi otroci.

Sadje in zelenjavo bomo ponujali otrokom kot dodatek k šolski malici, na določenih mestih v šoli pa bodo tudi razporejene košare s sadjem, ki bo učencem na razpolago pred ali po pouku in v času odmorov.

Ob delitvi sadja in zelenjave bodo potekale vzporedne aktivnosti. Otroke bomo seznanjali z različnimi, manj poznanimi vrstami sadja in zelenjave ter jih navajali na nove okuse. Skušali jim bomo približati pridelavo in predelavo ponujenega sadja in zelenjave, in sicer z obiskom bližnjih pridelovalcev in predstavitvijo kratkih verig prehranjevanja.

Učence bomo preko projekta navajali na uživanje različnega sadja in zelenjave; prizadevanja bodo še bolj usmerjena v navajanje na zelenjavo, saj le-te otroci še vedno pojedo manj oz. premalo.