Spoznajmo pisatelje

Projekt bomo izvajali z učenci 4. razreda z namenom spoznavanja otroških in mladinskih pisateljev, predvsem pa motivacije za individualno prostočasno branje. Načrtovanje in izvedba bosta potekala v sodelovanju razredničark in šolske knjižničarke. Izbor pisateljev bo vezan na učni načrt za ta razred. Učenci bodo pridobivali podatke o pisateljih s pomočjo informacijskih virov ter o njih tudi sami pripravili govorne nastope. Branje bo individualno in bo vezano na samostojno izbiro knjig izbranih pisateljev. Učenci bodo za branje nagrajeni s priznanji in/ali knjigami. Z načinom dela ob spoznavanju pisateljev se bodo učenci učili, kako uporabljati in ustrezno navajati informacijske vire, kako iskati in s pomočjo bralnih učnih strategij zapisovati bistvene podatke, kako postavljati vprašanja ter razvijali motivacijo za branje leposlovja.

Prvega pisatelja so učenci že spoznali – imeli so celo to čast, da so ga spoznali v živo. To je Primož Suhodolčan, katerega knjige bodo brali do meseca novembra. Utrinke druženja s pisateljem si lahko ogledate tukaj.