Status športnika in kulturnika

Po Pravilih o prilagajanju šolskih obveznosti velja status športnika ali kulturnika učencem za eno šolsko leto oz. do 30. septembra naslednjega šolskega leta. Učencem, ki so si status pridobili v preteklem šolskem letu, le-ta velja do 30. septembra 2017.

Vloge za pridobitev statusa za šolsko leto 2017/2018 dobite na spodnji povezavi, si jih natisnete in jih izpolnjene skupaj z dokazili (potrdilo javno veljavne šole – glasbene šole, potrdilo društva/kluba) oddate najkasneje do 25. septembra 2017 razrednikom ali svetovalni delavki Hermini Ladinek.

Na spletni strani šole si lahko tudi preberete Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti.

 

Potrebne priloge k vlogi:

  • vloga za dodelitev statusa športnika
  • potrdilo kluba, društva
  • vloga za dodelitev statusa kulturnika
  • potrdilo javno veljavne šole

Priloge, ki si ji lahko natisnete in izpolnite, so tukaj.