Status športnika in kulturnika

Po Pravilih o prilagajanju šolskih obveznosti velja status športnika ali kulturnika učencem za eno šolsko leto oz. do 30. septembra naslednjega šolskega leta . Učencem, ki so si status pridobili v preteklem šolskem letu, le-ta velja do 30. septembra 2018.

Vloge za pridobitev statusa za šolsko leto 2018/2019 oddate izpolnjene skupaj z dokazili (potrdilo javno veljavne šole – glasbene šole, potrdilo društva/kluba) do 24. septembra 2018 razrednikom ali svetovalni delavki Hermini Ladinek.

Preberete si lahko tudi Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti.

 

Priloge:

  •  vloga za dodelitev statusa športnika
  • potrdilo kluba, društva
  • vloga za dodelitev statusa kulturnika
  • potrdilo javno veljavne šole

 

Priloge, ki si ji lahko natisnete in izpolnite, so tukaj.