Svetovalna služba v vrtcu

Svetovalna služba v vrtcu

1_61

Svetovalno delo v vrtcu v šolskem letu 2017/18 opravlja svetovalna delavka Tajda Kociper, univ. dipl. ped.

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojnega dela v vrtcu. Je strokovni sodelavec v vrtcu, ki skupaj z drugimi strokovnimi delavci oblikuje vsakdanje življenje vrtca. Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe so preventivno, svetovalno in posvetovalno delo z otroki, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, s starši, z vodstvom in zunanjimi ustanovami.

Nekaj najpogostejših razlogov, zaradi katerih se starši otrok iz vrtca oglasijo v svetovalni službi, je:

  • priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec,
  • posvetovanje o vzgoji in o otrokovem razvoju,
  • posvetovanje ob vstopu v šolo,
  • posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, ločitev, selitev, smrt …),
  • razumevanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk,
  • svetovanje in pomoč pri iskanju pomoči za otroke s posebnimi potrebami,
  • sodelovanje pri pripravi in spremljanju Individualiziranega programa za otroka s posebnimi potrebami.

KONTAKT:

Telefon: (02) 674 08 31 (v času pogovornih ur); 051 600 769

Elektronski naslov: tajda.kociper@gmail.com

Pogovorne ure: vsak ponedeljek, 7.00-8.00, v pisarni v vrtcu ali po telefonu

Kabinet svetovalne delavke se nahaja v neposredni bližini skupin vrtca v šoli, zraven prostorov šolske svetovalne službe.