Talne igre tudi v našem vrtcu

V četrtek, 24. 10. 2019, smo na terasi vrtca dobili talne igre. V okviru projekta “Z gibanjem do znanja” jih je brezplačno izrisal Razvedrilko s.p. Finančna sredstva za projekt je doniralo tudi podjetje Rasting d. o. o. in na željo direktorja podjetja se je njihova donacija porabila za izris talnih iger pred našim vrtcem, saj ga obiskujeta njegova otroka. Tako smo na terasi vrtca dobili dve motorični poti, narisani s kakovostnimi barvami, pri izrisu pa so sodelovali tudi otroci.

Veseli smo te pridobitve, saj imajo talne igre številne pozitivne učinke: otroke spodbujajo h gibanju, pripomorejo k umiritvi nemirnih otrok, omogočajo sprostitev, zabavo in kakovostno preživljanje časa na prostem, pripomorejo k spontanemu učenju barv in razvijanju matematičnih predstav ter pojmov, spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost, pripomorejo k razvoju motoričnih sposobnosti in spretnosti (ravnotežje, koordinacija, vzdržljivost, odrivna moč) ter spodbujajo zdravo tekmovalnost in poštenost.

Otroci in strokovni delavci Vrtca Kobanček se zahvaljujemo izvajalki in donatorjem!

Zapisala: Ladislava Milošević, vzg. pred. otr.