Tek podnebne solidarnosti

Otroci iz najstarejših skupin v vrtcu se že nekaj let v sodelovanju s šolo udeležujejo Teka podnebne solidarnosti, ki ga od leta 2011 organizira Slovenska Karitas. Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Na ta način tudi mi prispevamo h gradnji krogov solidarnosti okoli planeta Zemlje (dolžina ekvatorja je 40.075 km), ki so jih udeleženci teka z združenimi močmi do lanskega leta sklenili že 8,5-krat, saj so skupaj pretekli že 342.419,83 km, z letošnjim tekom pa se je število krogov solidarnosti še povečalo.

Na naši šoli tek organiziramo v sklopu EKO dneva in ga povezujemo z okoljskimi vsebinami, ki jih učenci in otroci iz najstarejših skupin v vrtcu preučijo že pred tekom, svoja spoznanja predstavijo v obliki plakata ali kako drugače, svoj izdelek pa prinesejo na štart teka. Letos so se otroci iz skupin Mavrice in Pikapolonice ukvarjali s temo ločevanja odpadkov in skrbi za čisto okolje. Pikapolonice so izdelale plakat, Mavrice pa petelinčka iz plastenke s stop znakom za odpadke. To sta bili njihovi “vstopnici” za udeležbo na teku, ki so ju predali učiteljicama na štartu, učenci pa so ju skupaj s svojimi izdelki vključili tudi v EKO razstavo v šoli.

Otroci so del Jabolčne poti do Frasove kapelice pretekli z zagnanostjo in veseljem, kar je bilo še posebej všeč učitelju športa, ki jih je pričakal na cilju. Učitelj je poskrbel tudi za športno prasko na kolenu udeleženke teka in tako so se vsi vrnili v vrtec dobre volje.

Več fotografij si oglejte tukaj.