Tekmovanja

Tekmovanja so nadgradnja dela pri rednem pouku in so namenjena učencem, ki želijo pridobiti poglobljeno znanje z različnih področij. S tekmovanji pripomoremo k razvoju otrokovega »močnega« področja ter ga vzgajamo za ustvarjalno življenje. Vsako leto lahko učenci 1.–9.  razreda izkažejo dodatne sposobnosti na približno 30. različnih tekmovanjih (šolskih, medobčinskih, regijskih ali državnih). Pod vodstvom mentorjev usvojijo veliko bronastih, srebrnih in zlatih priznanj.

Tudi v tem šolskem letu bomo učence spodbujali k udeležbi na različnih tekmovanjih in poskrbeli za to, da bodo z usvojenim znanjem dosegali čim boljše rezultate. Za nadarjene učence in učence, ki izkažejo interes in sposobnosti na določenem področju, organiziramo številna tekmovanja, prikazana v spodnji tabeli.

 

Tekmovane Za učence (razred)
Znam več z Lili in Binetom 1.–3.
Športni program Zlati sonček 1.–3.
Računanje je igra 1.–5.
Cici vesela šola 1.–4.
Matematično tekmovanje (Evropski matematični kenguru, tekmovanje za Vegovo priznanje) 1.–9.
Hitro in zanesljivo računanje 2.–9.
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 2.–9.
Športni program Krpan 4.–6.
Otroška varnostna olimpijada 4.
Športna tekmovanja 4.–9.
Čisti in zdravi zobje ob zdravi prehrani 2.–5.
Vesela šola 4.–9.
Tekmovanje iz logike 2.–9.
Tekmovanje mladih čebelarjev 5.–9.
Kaj veš o prometu? 6.–9.
Bober – računalniško tekmovanje 7.–9.
Kviz v Muzeju NO v Mariboru 7.–9.
IATEFL tekmovanje iz angleščine 8.
Tekmovanje iz znanja zgodovine 8., 9.
Proteusovo tekmovanje (biologija) 8., 9.
Tekmovanje za Preglovo priznanje (kemija) 8., 9.
Tekmovanje za Stefanovo priznanje (fizika) 8., 9.
Tekmovanje iz angleščine 9.
Tekmovanje Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije 6.–9.
Tekmovanje o sladkorni bolezni 8., 9.
Tekmovanje iz prve pomoči 8., 9.
Tekmovanje iz nemščine 9.
Šahovska tekmovanja 2.–9.
Tekmovanje iz znanja geografije 6.–9.
Prvaki znanja 6.–9.
Tekmovanje Zlata kuhalnica 6.–8.
Kresnička (naravoslovno tekmovanje) 1.–7.

 

Vsem učencem šole je namenjen tudi šolski literarni in likovni natečaj ob slovenskem kulturnem prazniku ter angleška (4.–9. razred), Prežihova in EKO bralna značka.