Vrtec se predstavi

“Sreča je v srečanju srečnih – vstopite, prosim!”

Spoštovani starši!

Družina in dom sta prav gotovo tista osnovna celica, v kateri naj bi vsakdo doživljal življenje v svoji popolnosti, kjer je zavetje varnosti, ljubezni in sreče. Vrtec pa je za otroka drugi dom, ki to srečo in življenje dopolnjuje.
Naša vizija je s skupnimi koraki pogumno na pot. Otroci se morajo igrati še več, kot to počnejo danes. Če se toliko igraš, ko si majhen, odneseš v odraslost zaklade, ki te bogatijo vse življenje.
Veseli nas, da ste se odločili spoznati naš vrtec in življenje v njem. Trudimo se, v okviru danih možnosti, zagotoviti otrokom čim višjo kvaliteto življenja in dela preko različnih dejavnosti, ki so predstavljene v Publikaciji.
Da se bo otrok v vrtcu prijetno počutil, so potrebni skupni koraki družine in vrtca že pri uvajanju otroka v vrtec. Medsebojno zaupanje, spoštovanje, strpnost, spoznavanje posebnosti otrok z vsemi razvojnimi zmožnostmi in potrebami ter družine kot celote je pomemben prispevek k pridobivanju občutka varnosti pri otroku. Le tako bomo otroku odprli vrata v novo okolje, v katerem se bo dobro počutil in imel možnosti za svoj optimalni razvoj.

Enota SVETI DUH NA OSTREM VRHU

Enota Sv. Duh na Ostrem vrhu ima en, kombinirani oddelek, v katerega je v letošnjem šolskem letu vpisanih 12 otrok. Vrtec se nahaja v stavbi podružnične šole Sv. Duh na Ostrem vrhu. Otroci imajo veliko igralnico in ločene sanitarije, garderobo, kuhinjo z jedilnico in telovadnico pa si delijo s šolo. Za igro na prostem uporabljajo lepo urejeno dvorišče z igrali. S starši lahko obiskujejo tudi šolsko knjižnico v centralni šoli.

Naslov:
Podružnična šola Sv. Duh na Ostrem vrhu – enota Vrtec Kobanček
Sv. Duh na Ostrem vrhu 53
2353 Sveti Duh na Ostrem vrhu

Telefon: (02) 671 00 01

Elektronski naslov: os.duh@guest.arnes.si

Poslovalni čas: 645–1545

Letni delovni čas: od 1. septembra do 31. avgusta

Tedenski delovni čas: od ponedeljka do petka, razen ob državnih praznikih

Vzgojiteljica: Nevenka Sagaj, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Kaja Grušovnik