Zbiranje sredstev v šolski sklad

 

Spoštovani starši!

Upravni odbor šolskega sklada je sprejel sklep, da se bodo letos zbrana finančna sredstva namenila za nakup nadstandardne opreme in za obogatitvene dejavnosti, in sicer za:

  • ureditev senzorično-gibalnih poti in učnih ter motivacijskih nalepk na stopniščih in hodnikih šole: okvirna cena 3000 EUR;
  • sofinanciranje koncerta zadnji šolski dan (Nika Zorjan in BQL): 6,5 EUR na učenca;
  • sofinanciranje ogleda filma Košarkar naj bo v Hramu kulture: 4 EUR na učenca.

Finančna sredstva se bodo zbirala dvakrat letno, v novembru in februarju. Vaši prispevki so prostovoljni.

Prosimo, da na položnico napišete znesek, ki ste ga pripravljeni donirati: 5 EUR, 10 EUR, 15 EUR ali več. Če imate v šoli več otrok, znesek zapišite samo na eno položnico.

V primeru, da v šolski sklad ne boste prispevali ničesar, položnico zavrzite. Sredstva lahko nakažete tudi direktno na naš TRR: SI56 01378-6030678462 – sklic SI00 291010.

Za vaš prispevek se vam že vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.