Šolski čebelnjak – ČEBELNJAK DANES

NAŠI ZAČETKI | ČEBELNJAK DANES | ČEBELNJAK in LAS JABOLKO | USPEHI NA TEKMOVANJIH | ZANIMIVOSTI

September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marec | April | Maj | Junij | Julij | Avgust

ČEBELNJAK DANES

Z našimi uspehi smo pritegnili pozornost širše okolice. Tako nam je v letu 2011/12 s pomočjo občine Selnica ob Dravi in sponzorjev uspelo postavi nov šolski učni čebelnjak. Spomladi smo v nov čebelnjak naselili 8 čebeljih panjev. V okolici smo skupaj z učenci  uredili medoviti vrt, na katerem smo zasadili več kot 30 vrst medovitih rastlin. V  letu 2011/12 smo sredstva šolskega sklada namenili za nakup čebelarskih pripomočkov. Tako imamo svojo točilo, posodo za odkrivanje satja in posode za shranjevanje medu.