NPZ – 3. predmet za 9. razred

Spoštovani devetošolci, spoštovani starši!

V skladu z Zakonom o osnovni šoli je minister s sklepom določil tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2019/2020.

Na naši šoli je izbran tretji predmet ZGODOVINA.