Ponudba dejavnosti razširjenega programa (Rap) za šol. leto 2022/23

 

V naslednjem šolskem letu bomo izvajali vsebine razširjenega programa (RaP),

ki omogočajo učencem dodatne ure s treh področij: gibanje, hrana in zdravje ter varnost.

Ure bomo izvajali praviloma pred ali po pouku (ena ura na teden ali po dogovoru z učitelji mentorji).

Učenci so prinesli prijavnice domov, na tem mestu objavljamo opise posameznih ponujenih dejavnosti. 

Prosimo, da učenci prinesejo izpolnjene prijavnice v šolo najkasneje do petka, 27. 5., in jih oddajo razrednikom.

PRIJAVNICA

PONUDBA DEJAVNOSTI Z OPISI