Prvi dan v vrtcu v novem šol. letu

Spoštovani starši. 

Počitniški dnevi se iztekajo in veselimo se ponovnega srečanja z vami. Sporočamo vam, da bomo z delom v vrtcu 1. 9. 2020 pričeli normalno v skladu s higienskimi navodili in smernicami NIJZ, MIZŠ in ZRSŠ. Zavodi smo dolžni zagotoviti najvišjo stopnjo zdravja in varnosti otrok, zaposlenih in vseh zunanjih obiskovalcev. O naši organizaciji dela in morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali preko e-pošte in spletne strani šole oz. vrtca.  

V torek, 1. septembra, bo torej prvi vrtčevski dan, ki naj bo čim bolj prijeten za vse, prav poseben pa bo za naše malčke novince. 

V prilogi je obvestilo NIJZ in PROTOKOL, ki velja za naš vrtec. Prosim, če si pravila natančno preberete in jih tudi upoštevate. 

V septembru vas bomo povabili na prvi roditeljski sestanek – vabilo in vsa navodila boste pravočasno prejeli.  

Verjamemo, da bomo vse šolsko leto prijetno sobivali in delovali v želji, da ostanemo zdravi, da pridobimo nekaj znanja in da se imamo lepo. 

Vaša ravnateljica Manja Kokalj s sodelavci 

OBVESTILO NIJZ

PROTOKOL, KI VELJA ZA NAŠ VRTEC