Razširjeni program – Rap

RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP) – področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok za šolsko leto 2019/20

Z izvajanjem razširjenega programa bomo v šolskem letu 2019/20 uresničevali naslednje cilje:

  • ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno vedenje;
  • izgradnja razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka;
  • spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne aktivnosti, razvijanje navad zdravega prehranjevanja, sodelovanje z drugimi in varno ter odgovorno ravnanje v okolju;
  • pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost;
  • oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja.

Spodnja preglednica prikazuje dejavnosti po posameznih razredih. Dejavnosti so prilagojene razvojni stopnji učencev in njihovim sposobnostim.

Dodatne ure gibanja se ne ocenjujejo. Izvajajo se v času podaljšanega bivanja, pred in po pouku (odvisno od posameznih razredov in urnika).

 

Naslov Izvajalec Razred Urnik (čas)

Dodatne ure gibanja

 

Jitka Štumper

Andrej Viher

 

 

1.–4.

5.–9.

sreda,11.50–12.35 (1. r.)

četrtek, 8.20–9.05 (2. a)

petek, 8.20–9.05 (2. b)

torek, 11.50–12.35 (3. a)

ponedeljek, 11.50–12.35 (3. b)

petek, 13.45–14.30 (4. a)

četrtek, 7.30–8.15 (4. b)

Nogomet Andrej Viher 5.–9. ponedeljek, 13.45–14.30
Ples Maja Kosmačin 1.–3.

ponedeljek, 11.50–12.35  (1. r.)

ponedeljek, 12.55–13.40 (2, 3. r.)

Ples Barbara Bedjanič 4.–6. četrtek, 12.55–13.40
Folklora

Andreja Robič

Nataša Javornik

1.–6. torek, 12.55–13.40
Sproščanje Marinka Šober 1.–9.

torek, 12.55–13.30

četrtek, 12.55–13.30

Moje zdravo okolje Anja Gošnak 6.–9. ponedeljek, 12.55–13.40
Vem, kaj jem Urška Breznik 3.–5. petek, 14.00–14.55 (na 14 dni)
Varna pot vsepovsod Urška Breznik 4.–7. petek, 15.00–15.50 (na 14 dni)
Ustvarjalnica Ksenija Tripkovič 6.–8. torek,  13.45–14.30
Korektivna telovadba Damjana Očko Sv. Duh torek, 6.45–7.30
Gibanje Viktorija Pupaher Sv. Duh petek, 6.45–7.30