SOS – pomoč

Kam po pomoč in informacije v primeru nasilja (spolnega, psihičnega, fizičnega …), stiske, zlorabe?

Organizacije in osebe:
Starši ali drugi zaupniki (drugi sorodniki in prijatelji, če le-ti niso povzročitelji nasilja, zlorab, stisk)
Učitelji, razredniki, svetovalni delavci
Zdravstvene ustanove, klic v sili 112
Krizni center za mlade
Center za socialno delo
Policijska postaja (113)

altalt

Telefon:
TOM-telefon: 116 111
Telefon Samarijan, Sopotnik: 116 123
Telefon Petra Klepca: 080 1552
SOS-telefon: 080 1155

altaltalt

Splet:
www.med.over.net
www.tosemjaz.net

Vsem učencem oziroma učenkam, ki se znajdete v kakršnihkoli težavah, stiskah ali neprijetnih situacijah in sami ne najdete ustrezne rešitve zanje, vam je na voljo tudi šolski SOS-elektronski naslov sos.selnica@gmail.com.

Pošto bova brali in nanjo odgovarjali svetovalni delavki Hermina Ladinek in Katja Repolusk.