Svetovni dan filozofije 2020

V četrtek, 19. 11. 2020, smo v okviru Unesco šole obeležili svetovni dan filozofije. Dejavnosti smo namenili predstavitvi in promociji filozofije za otroke (FzO) – programa, ki se na naši šoli izvaja že 5. leto, sprva kot krožek, zadnji dve leti pa kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu. Udeleženci dneva smo se povezali na daljavo preko aplikacije Teams.

V triurnem časovnem obsegu smo z učenci, ki obiskujejo izbirna predmeta etična raziskovanja in jaz in drugi, izvedli praktični prikaz poteka ure FzO, z dr. Rudijem Kotnikom, upokojenim profesorjem z oddelka za filozofijo FF UM, sva na kratko predstavila teoretična izhodišča programa FzO, gosti (nekaj učiteljic naše šole in študenti 2. letnika filozofije FF UM) so aktivno sodelovali v delavnici FzO, na koncu dneva pa smo vsi sodelujoči skozi diskusijo opravili še evalvacijo dneva.

Rdeča nit naših diskusij je bil pojem IDENTITETA, izbor le-te pa vezan na istoimenski šolski Unesco projekt – IDENTITETA.

Za nami je zanimiv in pester dopoldan filozofije za otroke, ki ga delimo tudi skozi fotoutrinke.

Maja Vačun, organizatorica in izvajalka

Kaj je dan filozofije