Svetovni dan Zemlje

»Vlagajmo v naš planet« je moto letošnjega svetovnega dneva Zemlje. Obeležujemo ga že več kot pol stoletja in je namenjen vsem prebivalcem našega planeta. Spodbuja nas k aktivnemu in odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja na vseh področjih. Obnovitev naše Zemlje zajema cilje in ukrepe, vključno s pogozdovanjem, trajnostnim kmetijstvom in prehranjevanjem, z očiščenjem plastike, s podnebno pismenostjo in z »znanostjo državljanov«. Samo v Evropi na leto izdelamo več kot 65 milijonov ton plastike, 30 milijonov ton pa je vsako leto zavržemo. Recikliramo manj kot tretjino vse plastike, preostalo kopičimo na odpadih, zažigamo ali pa ostane v okolju – v naravi. Tako le-ta povzroča enega izmed glavnih okoljskih problemov.

Več informacij:

https://www.earthday.org/
https://izo.si/ 

Tudi mi bomo praznovali Zemljin dan. V prihodnjem tednu nas čaka EKO dan.

18. aprila pa smo obeležili dan ekološkega dolga za Slovenijo. To pomeni, da smo Slovenci porabili vse vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu. Če bi torej vsi ljudje na svetu živeli kot Slovenci, bi potrebovali 3,4 planete v velikosti Zemlje, da bi zadovoljili svoje potrebe po naravnih virih. To kaže, da je naša trenutna poraba naravnih virov prevelika in da moramo sprejeti trajnostne ukrepe za življenje znotraj meja vzdržne rabe naravnih virov. 

Presegamo torej zmogljivosti našega planeta. Nujno potrebujemo rešitve in dejanja, ki bodo omogočala življenje prihodnjim generacijam. 

Kdaj pa tebi nastopi ekološki dolg?  Lahko si ga izračunaš na povezavi.

Poskrbimo, da bomo ekološko zadolženi čim manj dni v letu.

Dostopnost