Vpis v srednjo šolo – stanje in prenos prijav

Spoštovani učenci in starši!

Na spletnih straneh MIZŠ je objavljeno stanje prijav po posameznih izobraževalnih programih, ki se bo lahko dnevno spreminjalo glede na prenose prijav. Najkasneje do 22. 04. 2021 lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico za vpis prenesejo iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oz. v drug program, če menijo, da je to za njih ustrezneje in si bodo na ta način lažje zagotovili uspešen vpis v srednjo šolo. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo.

Večina srednjih šol je stanje prijav glede na ocene oz. točke učencev v 7. in 8. razredu oz. glede na datum rojstva že objavila na svojih spletnih straneh, na srednje šole pa za informacijo, na katerem mestu ste, lahko tudi pokličete.

Postopek PRENOSA PRIJAV bo potekal elektronsko. V primeru, da bi se za to odločili, to storite tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer ste oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oz. na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujete skenirano/fotografirano IZJAVO O PRENOSU PRIJAVNICE, podpisano s strani kandidata in staršev, v kateri pisno prosite, da vas v vašem imenu svetovalni delavec odjavi iz programa, za katerega ste oddali prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želeli prenesti prijavo.

Uradno smo s stani MIZŠ prejeli tudi informacijo glede upoštevanja dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) pri vpisu, in sicer se v primeru uvrstitve več kandidatov na spodnji meji z istim številom točk ne upošteva NPZ. Izbira med kandidati se namesto uporabe točk, doseženih na NPZ, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.