Šolski čebelnjak – ZANIMIVOSTI

NAŠI ZAČETKI | ČEBELNJAK DANES | ČEBELNJAK in LAS JABOLKO | USPEHI NA TEKMOVANJIH | ZANIMIVOSTI

September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marec | April | Maj | Junij | Julij | Avgust

ZANIMIVOSTI

Zakaj je letos toliko os?

V tem letu se je na rastlinah razvilo veliko listnih uši, ki predstavljajo hrano za ličinke os. Ličinke so torej mesojede in se v tem razlikujejo od čebel. Veliko hrane je vzrok za veliko število os. Listne uši so pomembne za čebelarje, saj izločajo sladko tekočino, ki jo imenujemo mana ali medena rosa. To tekočino nabirajo čebele in jo predelajo v med. Za čebelarje so še posebej pomembne uši na drevesih  smreke, jelke, javorja, lipe … Kadar je veliko os je tudi veliko meda!!!