Zaščitništvo

Tudi v tem šolskem letu se bomo posvetili Zaščitništvu. Poudarki letošnjega leta bodo:

  • povezovanje in druženje devetošolcev s prvošolci,
  • razvijanje dobrih medsebojnih odnosov,
  • skrb za varnost in dobro počutje prvošolcev na šoli,
  • navajanje prvošolcev na kulturno prehranjevanje,
  • razvijanje odgovornosti pri učencih,
  • aktivno preživljanje prostega časa z različnimi oblikami gibanja.

 

zascitnik