EKO dejavnosti

EKO dejavnosti na naši šoli namenjamo spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti. V okviru EKO dejavnosti bomo učence navajali in jih ozaveščali glede ohranjanja narave, da razvijajo spoštljiv in odgovoren odnos do sočloveka, okolja in do vseh živih bitij. Z dejavnosti se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Cilje EKO dejavnosti in okoljske vzgoje bomo uresničevali v okviru pouka, razrednih ur, interesnih dejavnosti, projekta POŠ in drugih aktivnosti na šoli. Načrtovali smo naslednje dejavnosti:

 • akcije zbiranja odpadnega papirja,
 • humanitarne in ostale akcije,
 • ločeno zbiranje odpadkov,
 • izvedbo zelenega tedna z EKO dnevom,
 • sodelovanje s Hišo eksperimentov,
 • urejanje šolskega botaničnega vrta medovitih rastlin,
 • delo v šolskem čebelnjaku,
 • urejanje visok gred od 1. – 3. razreda,
 • urejanje šolske okolice,
 • čistilne akcije,
 • izdelovanje električnih vozil,
 • vreme in podnebne spremembe,
 • branje za EKO bralno značko,
 • vključevanje v različne natečaje, razstave in dogodke s tega področja.
Dostopnost