Elektronski naslovi strokovni delavcev

Ime in priimek E-naslov Predmeti, drugo
Mojca AUGUŠTIN mojca.augustin@os-selnica.si angleščina
Karmen BARON karmen.baron@os-selnica.si nemščina, oddelek podaljšanega bivanja
Barbara BEDJANIČ barbara.bedjanic@os-selnica.si 2. strokovna delavka v 1. razredu, oddelek podaljšanega bivanja, RaP
Tjaša BEVC (Andreja MORI)

tjasa.bevc@os-selnica.si

andreja.mori@os-selnica.si

geografija
Urška BREZNIK urska.breznik@os-selnica.si knjižnica, slovenščina, informacijsko opismenjevanje, RaP
Daniela BUGARIN daniela.bugarin@os-selnica.si razredni pouk
Maksimiljana ČREŠNIK maksimiljana.cresnik@os-selnica.si matematika, jutranje varstvo, varstvo vozačev
Amadeja GORJUP amadeja.gorjup@os-selnica.si jutranje varstvo, pomoč učencev z učnimi težavami
Anja GOŠNAK anja.gosnak@os-selnica.si naravoslovje, laborantka, organizmi v naravnem in umetnem okolju,  oddelek podaljšanega bivanja
Zdenka GRADIŠNIK zdenka.gradisnik@os-selnica.si razredni pouk
Mateja GRUM mateja.grum@os-selnica.si razredni pouk, kolesarski izpit, oddelek podaljšanega bivanja
Zlatka HARTMAN zlatka.hartman@os-selnica.si matematika, fizika
Eva HRIBERŠEK eva.hribersek@os-selnica.si razredni pouk
Nataša JAVORNIK natasa.javornik@os-selnica.si razredni pouk, angleščina v 1. razredu
Ksenja JOVIČ ksenja.jovic@os-selnica.si projekt Popestrimo šolo (POŠ), spremljevalka gibalno oviranega otroka, oddelek podaljšanega bivanja
Tajda KOCIPER tajda.kociper@os-selnica.si dodatna strokovna pomoč
Ksenija KOROŠEC ksenija.korosec@os-selnica.si razredni pouk, oddelek podaljšanega bivanja
Maja KOSMAČIN maja.kosmacin@os-selnica.si razredni pouk, RaP
Danijela KRAMPL danijela.krampl@os-selnica.si slovenščina, angleščina
Božena KREUH/PROTIĆ bozena.protic@os-selnica.si slovenščina, jutranje varstvo, RaP
Hermina LADINEK hermina.ladinek@os-selnica.si socialna delavka, svetovalno delo
Tanja LAŠIČ tanja.lasic@os-selnica.si razredni pouk
Katja LEP KOSMAČIN katja.lep@os-selnica.si razredni pouk, jutranje varstvo, oddelek podaljšanega bivanja
Jerneja LISJAK jerneja.lisjak@os-selnica.si inkluzivna pedagoginja (dodatna strokovna pomoč)
Blaž LOVRIČ blaz.lovric@os-selnica.si naravoslovje, kemija, biologija, laborant, poskusi v kemiji, čebelarstvo
Alenka MALJEVAC alenka.maljevac@os-selnica.si razredni pouk
Tjaša MUGERLE tjasa.mugerle@os-selnica.si svetovalno delo, dodatna strokovna pomoč
Boris MUJOVIĆ boris.mujovic@os-selnica.si šport, izbrani šport, šport za sprostitev, šport za zdravje, RaP
Stanislava NIDORFER stanislava.nidorfer@os-selnica.si gospodinjstvo, sodobna priprava hrane, oddelek podaljšanega bivanja
Damjana OČKO damjana.ocko@os-selnica.si razredni pouk, angleščina v 1. razredu, oddelek podaljšanega bivanja, RaP
Uroš OZMEC uros.ozmec@os-selnica.si tehnika in tehnologija, NIP tehnika, NIP računalništvo, obdelava gradiv – les, filmska vzgoja, risanje v geometriji in tehniki, RaP
Barbara OZBIČ KIRIJAKOPULOS barbara.ozbic@os-selnica.si organizatorica šolske prehrane
Polonca PERKUŠ polonca.perkus@os-selnica.si razredni pouk
Suzana PLOŠNIK suzana.plosnik@os-selnica.si matematika, fizika
Mateja PODLESEK mateja.podlesek@os-selnica.si NIP francoščina, RaP
Viktorija PUPAHER viktorija.pupaher@os-selnica.si razredni pouk, RaP
Katja REPOLUSK katja.repolusk@os-selnica.si psihologinja, svetovalno delo, dodatna strokovna pomoč
Mojca STRAŠEK mojca.strasek@os-selnica.si 2. strokovna delavka v 1. razredu, oddelek podaljšanega bivanja
Emica ŠKRINJAR emica.skrinjar@os-selnica.si geografija, zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika
Marinka ŠOBER marinka.sober@os-selnica.si glasbena umetnost, pevski zbor, umetnost
Jitka ŠTUMPER jitka.stumper@os-selnica.si šport, izbrani šport, šport za sprostitev, šport za zdravje, RaP, oddelek podaljšanega bivanja
Tija TINAUER tija.tinauer@os-selnica.si razredni pouk
Ksenija TRIPKOVIČ ksenija.tripkovic@os-selnica.si angleščina
Maja VAČUN maja.vacun@os-selnica.si pomočnica ravnateljice, knjižnica, domovinska in državljanska kultura in etika, jaz in drugi
Urška VERHOVČAK urska.verhovcak@os-selnica.si razredni pouk, kolesarski izpit, oddelek podaljšanega bivanja
mag. Oto VOGRIN oto.vogrin@os-selnica.si likovna umetnost, likovni atelje, oddelek podaljšanega bivanja
Barbara VOLMAJER barbara.volmajer@os-selnica.si slovenščina, šolsko novinarstvo, filmska vzgoja, jutranje varstvo, varstvo vozačev
Jure ŽURBI jure.zurbi@os-selnica.si računalniška omrežja, multimedija, računalnikar in organizator informacijskih dejavnosti