Interesne dejavnosti

 

Za učence bomo pripravili širok izbor različnih interesnih dejavnosti, ki so namenjene tako sprostitvi kot poglabljanju znanja. Naša šola skrbi za kreativnost in aktivnost učencev, zato bodo le-ti v raznolikih interesnih dejavnostih razvijali svoje sposobnosti, interese, spretnosti in pridobivali nove izkušnje. Izvajalciteh dejavnosti bodo strokovni delavci šole in zunanji sodelavci. Učenci bodo interesne dejavnosti obiskovali prostovoljno in brezplačno, izbirali pa bodo lahko med naslednjimi:

 

Izvajalec/-ka

Dejavnost

Razred Urnik
Mojca AUGUŠTIN angleški klub 6.–9. ponedeljek, 1345–1430
Karmen BARON nemške urice 2.

četrtek, 1150–1235 (2. a)

petek, 730–815 (2. b)

Daniela BUGARIN od scene do igre 2.–5. sreda, 1255–1340
Zlatka HARTMAN logika, hitro in zanesljivo računanje 2.–9. torek, 1255–1340
Eva HRIBERŠEK od scene do igre 2.–5. sreda, 1145–1235
Nataša JAVORNIK

folklora

angleščina (v Gradišču

na Kozjaku)

1.–6.

1.–3., 5.

ponedeljek, 1400–1445
Manja KOKALJ človek in zdravje 7.–9. strnjeno pred tekmovanji
Danijela KRAMPL kulturne prireditve 4.–9. strnjeno pred prireditvami
Božena KREUH dramski krožek 6., 7. torek, 1255–1340
Blaž LOVRIČ šolski čebelnjak 6.–9.
Stanislava NIDORFER gospodinjski krožek 6.–9. ponedeljek, 1255–1340
Damjana OČKO angleščina (Sv. Duh na Ostrem Vrhu) 1.–3.

ponedeljek, 1100–1145

sreda, 730–815

Uroš OZMEC

šah

šah

modelarstvo

2.–5.

6.–9.

6.–9.

ponedeljek, 730–815

četrtek, 1345–1430

petek, 1345–1430

Polonca PERKUŠ dramski krožek 3.–6 četrtek, 1255–1340
Suzana PLOŠNIK prometni krožek 6.–9. sep., april, maj – po dogovoru
Andreja ROBIČ folklora 1.–6. ponedeljek, 1400–1445
Mojca STRAŠEK lutkovni krožek 3.–5. torek, 1255–1340
Emica ŠKRINJAR zgodovinski krožek 7.–9. sreda 730–815
Marinka ŠOBER

glasbena delavnica

 

sproščanje za otroke

1.–3. in 4.–9.

1.–9.

petek, 730-815

torek, 1345–1430

četrtek, 1345–1430

Ksenija TRIPKOVIČ

ročnodelski krožek

angleške urice

7., 9.

8.

torek, 1255–1430
Maja VAČUN

knjižničarski krožek

filozofija za otroke

6.–9.

6.–9.

ponedeljek,

1340–1425

Urška VERHOVČAK vesela šola 4.–9. ponedeljek, 730–815
Andrej VIHER nogomet 6.–9. četrtek, 1345–1430
mag. Oto VOGRIN odprt likovni atelje 1.–9. ponedeljek, 1255–1340

Barbara VINKO

Alenka MALJEVAC

plesni krožek 2., 3. sreda, 1300–1345