Status športnika in kulturnika

Po Pravilih o prilagajanju šolskih obveznosti velja učencem status športnika ali kulturnika za eno šolsko leto oz. do 30. septembra naslednjega šolskega leta. Učencem, ki so si status pridobili v preteklem šolskem letu, le-ta velja do 30. septembra 2019.

Vloge za pridobitev statusa za šolsko leto 2019/20 dobite na spletni strani šole ter jih izpolnjene skupaj z dokazili (potrdilo javno veljavne šole – glasbene šole, potrdilo društva/kluba) oddate do 20. septembra 2019 razrednikom ali svetovalni delavki Hermini Ladinek.

Priloge:  

  • vloga za dodelitev statusa športnika
  • potrdilo kluba, društva
  • vloga za dodelitev statusa kulturnika
  • potrdilo javno veljavne šole

Vloga za status športnika.         Potrdilo kluba.

Vloga za status kulturnika.         Potrdilo šole.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti.