Zaščitništvo

V tem šolskem letu nadaljujemo s tradicionalnim projektom Zaščitništvo. Poudarki našega sodelovanje in druženja bodo povezovanje devetošolcev s prvošolci, razvijanje dobrih medsebojnih odnosov, poglabljanje pripadnosti skupini in šoli, skrb za varnost in dobro počutje prvošolcev na šoli, navajanje prvošolcev in devetošolcev na delo v skupini, razvijanje odgovornosti pri učencih, aktivno preživljanje prostega časa.

Rdeča nit našega druženja bo Potovanje z balonom po EU – Projekt EU4Me. V okviru tega projekta bomo skozi vse šolsko leto izvedli različne dejavnosti.

 

zascitnik