Mreža gozdnih vrtcev in šol

V tem šolskem letu bodo vsi učenci 1.–7. razreda in obeh podružničnih šol sodelovali  v projektu Mreža gozdnih vrtcev in šol. Pri gozdni pedagogiki gre za pouk na prostem. To je organizirana oblika učenja, ki poteka zunaj šolskih stavb. Obstajata dva pristopa k pouku na prostem. Prvi je ta, da učitelj pusti učencem, da samostojno odkrivajo, doživljajo, izkušajo, načrtujejo … Drugi pristop je vodeno učenje, kjer učitelj pripravi določene aktivnosti.

Glavni cilji projekta so:

  • pomagati prepoznati vrednost gozda kot učilnice na prostem in učnega pripomočka,
  • vzpostaviti standarde poučevanja na prostem,
  • razvijati koncept gozdne pedagogike,
  • razviti koncept pedagogike v naravnih okoljih,
  • se učiti in živeti skupaj.

Dejavnosti, s pomočjo katerih bomo strokovni delavci pripeljali učence do želenih ciljev, so:

  • redno obiskovanje gozda in drugih naravnih okolij,
  • upoštevanje zmožnosti otrok in njihovih individualnih lastnosti,
  • raziskovanje in učenje v odprtem učnem okolju,
  • izvajanje pouka izven učilnice (učenje pesmic in opismenjevanje na prostem, športne aktivnosti v gozdu, gozdna matematika …),
  • ustvarjanje mreže naravnih lokalnih okolij za učenje.

Projekt bomo povezali tudi z drugimi projekti, ki bodo potekali na šoli.

Dostopnost