TRAJNOSTNA MOBILNOST

 Uresničevanje trajnostne mobilnosti in izobraževanje za trajnostni razvoj v VIZ 

Vizija in poslanstvo Osnovne šole Selnica ob Dravi temeljita na ustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja z vključevanjem kompetenc 21. stoletja, med katerimi je tudi izobraževanje za trajnostni razvoj. V letnem delovnem načrtu, vzgojnem načrtu šole ter v letnih pripravah strokovnih delavcev načrtujemo dejavnosti za uresničevanje načel in ciljev trajnostnega razvoja in trajnostne mobilnosti. Učencem skušamo zagotoviti zelo kakovostno izobraževanje za trajnostni razvoj in varnost v cestnem prometu ter mobilnosti, zato v izobraževanje vključujemo tudi lokalno skupnost in druge zunanje deležnike (starše, zavode, organizacije). 

Več o naših aktivnostih lahko preberete in izveste na spodnjih povezavah, kjer boste našli dokumente, poročila, slikovne in video predstavitve ter priporočeno leposlovno ter poučno gradivo, ki ga lahko uporabite pri pouku z vključevanjem ciljev trajnostnosti in trajnostne mobilnosti. 

Vabljeni k raziskovanju! 

Dostopnost