O knjižnici

Šolska knjižnica se bo vključevala v življenje in delo šole in bo delovala v smeri, da bi bila osrednji študijski in informacijski center šole. Storitve knjižnice bodo enakopravno zagotovljene vsem uporabnikom, s čimer bo upoštevano načelo dostopnosti za vse. Učence bomo ob skupinskih ali individualnih obiskih navajali na upoštevanje pravil knjižničnega reda – tudi na pravočasno podaljšanje oz. vračanje izposojenega gradiva. Izposoja knjig in skupinski obiski knjižnice bodo prilagojeni družbenim razmeram, povezanim s COVIDom 19.

V kolikor bodo učenci izposojeno gradivo poškodovali ali izgubili, bodo morali le-tega nadomestiti z novim oz. zanj plačati določeno ceno, ki bo izračunana v sladu z nabavno ceno in starostjo in bo izvedena v dogovoru z ravnateljico. Za zamujanje z gradivom bodo učenci obveščeni individualno preko knjižničarke ali razrednikov, po potrebi bodo o zamujanju gradiva obveščeni tudi starši (preko razrednika ali elektronske pošte).

Knjižnica bo tudi kulturni in sprostitveni prostor šole. V njej in v okviru nje bomo organizirali najrazličnejše aktivnosti, v katere bomo zavestno in ciljno vključevali tudi razvijanje branja in sooblikovalsko aktivnost obiskovalcev. V organizaciji knjižnice ali v sodelovanju z njo bomo izvajali večino bralnih projektov, bralne značke, bralni klub ipd.

Knjižnica bo odprta vsak dan od 7.30 do 14.30 ure, v petek do 11.45 ure.

Dostopnost