Svetovalno delo

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
 alt
Na naši šoli lahko poiščete nasvet ali pomoč pri šolskih svetovalnih delavkah – socialni delavki Hermini Ladinek in psihologinji Katji Repolusk.
Svetovalni delavki svetujeta vsem učencem in staršem, ki iz različnih razlogov potrebujejo nasvet ali pomoč.
alt
Vključujeta se v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli.
Za učence in starše šole izvajata:
• dejavnosti v zvezi z vpisom otrok v prvi razred (izvedba vpisa, koordinacija zdravniških pregledov, ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo, koordinacija srečanj za starše in bodoče prvošolce, sestava oddelkov prvih razredov),
• koordinacijo zdravstvene preventive (sistematski in zobozdravstveni pregledi),
• sodelovanje pri aktivnostih devetletke v prvi, drugi in tretji triadi,
• svetovalno delo z učenci (preventivna in kurativna obravnava otrok v šoli in v vrtcu),
• spoznavanje in koordinacijo dela z nadarjenimi učenci,
• obravnavo socialno ekonomskih stisk (šolska prehrana, učbeniki, šola v naravi …),
• koordinacijo dejavnosti v zvezi s pridobitvijo statusa športnika ali kulturnika,
• organizacijo in izvedbo predavanj za strokovne delavce šole in starše,
• karierno orientacijo učencev in vpis v srednjo šolo,
• sodelovanje na sestankih Skupnosti učencev šole in mentorstvo otroškemu parlamentu,
• strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,
• sodelovanje s starši.
V svetovalno delo se vključujeta tudi pedagoginja Tjaša Mugerle in inkluzivna pedagoginja Jerneja Lisjak, in to zlasti za otroke z učnimi težavami.
KONTAKTI:
Socialna delavka in psihologinja sta vam na voljo vsak delovni dan med 7.30 in 14. uro ter v času popoldanskih pogovornih ur. Lahko ju tudi pokličete po telefonu (psihologinja 02/674 08 39, socialna delavka 02/674 08 36) ali se z njima posvetujete po elektronski pošti (katja.repolusk@os-selnica.si ali hermina.ladinek@os-selnica.si).
Pedagoginja Tjaša Mugerle vam je na voljo na e-naslovu tjasa.mugerle@os-selnica.si, inkluzivna pedagoginja pa na naslovu jerneja.lisjak@os-selnica.si.

Save

Save

Dostopnost