Kategorija: Neuvrščeni

Svet fraktalov – svet črt in barv

Z učenci podružnične šole Sv. Duh na Ostrem Vrhu 1.–3. razreda v tem šolskem letu spoznavamo svet fraktalov. Družimo se enkrat tedensko v šoli ali na daljavo. Spoznali smo metodo fraktalne risbe – to...

Vpis v srednjo šolo – stanje in prenos prijav

Spoštovani učenci in starši! Na spletnih straneh MIZŠ je objavljeno stanje prijav po posameznih izobraževalnih programih, ki se bo lahko dnevno spreminjalo glede na prenose prijav. Najkasneje do 22. 04. 2021 lahko prijavljeni kandidati...